Därför bör du välja ASC certifierat kollagen

Vi är stolta över att råvarorna i vårt Aelixir kollagen är certifierade efter ASC-Standard. Här kommer lite mer info om vad ASC betyder och varför du bör välja ett kollagen som är ASC certifierat. 


ASC står för Aquaculture Stewardship Council och kan jämföras med MSC, som du kanske redan känner till.

ASC betyder att råvaran kommer från hållbart fiske.  ASC är det ledande certifieringsprogrammet för ansvarsfullt vattenbruk. Det är en ideell organisation som arbetar målmedvetet för att göra produktionen mer hållbar.

Organisationen består av NGO'er, forskare och industri-experter, som tillsammans har utvecklat standardera för ASC.


ASC-certifiering är viktigt eftersom gränsen för hållbart fiske har överskridits på många ställen. Överfiske, fiske med oavsiktlig fisk i nätet och utrotade arter är tyvärr vanligt förekommande. Och allt med havsföroreningar som ett resultat ... Det är ett enormt problem.

Med Ælixir tar vi denna utmaning på allvar och har med ASC-märkningen säkerställt att Ælixir marina kollagen inte bidrar till den negativa utvecklingen.

Med ASC ser vi till att produktionen av kollagen inte påverkar den marina miljön (!) Och att vår - tyvärr förorenande - marina miljö inte påverkar kollagenet. På detta sätt undviks problem som överfiske, oetiska fiskemetoder, tungmetaller och andra miljögifter från havet.

Kollagenet i Ælixir kommer från avel, men inte konventionell avel. Men endast från ASC-certifierad avel, där hållbarhet, djurskydd och miljöhänsyn övervakas 100% och måste följa enormt höga krav.

Några av deras fokusområden är följande:

✔ ASC har strikta kvalitets- och dokumentationskrav. När råvaran har ASC-märkning betyder det att den produceras hållbart med respekt för miljön, djur och människor.

✔ ASC-certifierade produkter rekommenderas av ett antal intressegrupper, inklusive World Wide Fund for Nature, WWF, på grund av ASC: s höga krav på hållbarhet och djurskydd. Med andra ord är ASC en garanti för hållbar och etisk produktion.

✔ Fisken måste leva under förhållanden som liknar de bästa naturliga förhållandena.

✔ Fisken får inte behandlas med konventionella kemikalier som kan skada vattenmiljön. Allt övervakas av en oberoende veterinär. Det finns ett krav på 100% GMO-fritt foder.

✔ Vårt kollagenpulver kommer från den enda ASC-certifierade kollagenproduktionen i världen och är tillverkad av fiskskinn som vanligtvis kastas eller används som djurfoder.

✔ Krav för prioritering av grön energi och hållbara material.

✔ ASC styrs av beroende studier, vilket säkerställer att korrekta metoder används.

✔ ASC har standarder för social påverkan, så att det säkerställs att det inte finns någon diskriminering, att säkerheten är i ordning och att ingen underbetalning förekommer. Det finns också standarder för t.ex. krav om att använda lokal arbetskraft.

Beställ kollagen Ælixir, som är ASC-certifierat här